Zintuigelijke waarneming – Proeven en ruiken

intuiglijke waarnemingen zijn voor een kind in elke leeftijdsfase van ongelooflijk groot belang. Zintuiglijke waarnemingen doe je op door je ogen, je oren, je neus, je mond en je tastzin goed te gebruiken in alle omstandigheden. Een kind dat één van deze zintuigen mist, ontwikkelt zich minder vanzelfsprekend. Voor dit kind is het belangrijk dat op het juiste moment de juiste materialen worden aangeboden.
Zintuiglijke waarnemingen kun je opdoen door dagelijkse activiteiten zoals:

Proeven en ruiken Jonge kinderen maken heel veel gebruik van het tasten met de mond, en proeven. Pas later wordt het proeven alleen gereserveerd voor eten en drinken.
Geur is voor babies heel essentieel. Aanvankelijk herkennen ze hun moeder vooral aan de geur. Ook verderop in de ontwikkeling is geur belangrijk als waarschuwing voor iets wat niet eetbaar is (als onderscheid met iets dat wel eetbaar is).
Voor speelgoed geldt dat men moet opletten dat jonge kinderen vaak iets in de mond stoppen. Dit kan gevaarlijk zijn. Speelgoed voor jonge kinderen moet daarvoor geschikt zijn.