Zintuigelijke waarneming – Kijken

Zintuiglijke waarnemingen zijn voor een kind in elke leeftijdsfase van ongelooflijk groot belang. Zintuiglijke waarnemingen doe je op door je ogen, je oren, je neus, je mond en je tastzin goed te gebruiken in alle omstandigheden. Een kind dat één van deze zintuigen mist, ontwikkelt zich minder vanzelfsprekend. Voor dit kind is het belangrijk dat op het juiste moment de juiste materialen worden aangeboden.
Zintuiglijke waarnemingen kun je opdoen door dagelijkse activiteiten zoals:

Kijken: visuele waarneming Door te kijken kun je met andere mensen in contact komen. Je leert hun gezichten kennen hun gezichtsexpressies en je kunt oogcontact houden.
Kijken is net als horen/luisteren een zintuig waarmee je een afstand kunt overbruggen.
Aanvankelijk kan een baby maar een korte afstand overzien . Al snel wordt die afstand groter . Door te kijken kun je: afstanden leren schatten, kleuren zien, contrasten, grote oppervlakken, details. Vanuit één standpunt kun je een beeld krijgen van de ruimte waar in je je bevindt, je kunt zien of iets naar jou toekomt, je kunt iets in de verte zien gebeuren. Je leert deze concrete situaties ook te herkennen als ze getekend zijn op een plaatje, of je herkent een foto of het beeld op een computerschermpje. Hoe verder in de ontwikkeling, hoe gedetailleerder de waarneming en de visuele herkenning. Materialen die hierbij horen: voorwerpen met kleuren en contrasten, plaatjes, boekjes, knuffels, computerschermen, spiegel en later natuurlijk ook letters en cijfers.
Door te kijken kun je andere mensen observeren, en nadoen om van ze te leren.