Zintuigelijke waarneming – Horen

Zintuiglijke waarnemingen zijn voor een kind in elke leeftijdsfase van ongelooflijk groot belang. Zintuiglijke waarnemingen doe je op door je ogen, je oren, je neus, je mond en je tastzin goed te gebruiken in alle omstandigheden. Een kind dat één van deze zintuigen mist, ontwikkelt zich minder vanzelfsprekend. Voor dit kind is het belangrijk dat op het juiste moment de juiste materialen worden aangeboden

Horen: auditieve waarneming Met horen en luisteren kun je een iets opmerken wat op grotere afstand plaatsvindt. De zintuiglijke waarnemingen doe je op door te luisteren naar de stemmen van de mensen om je heen die bekend zijn, onbekende stemmen, het luisteren naar de geluiden van de vogels, deuren die open en dicht gaan, liedjes en muziek, stemexpressies, voetstappen, rinkelende sieraden, knisperende bladzijden uit een babyboekje, belletjes in een knuffel, geluidjes van speelgoed, tikken met een blokje op een metalen stoelpoot of houten tafelblad, xylofoon, fluit, geluidsdrager als radio/telefoon, et cetera. In de ontwikkeling leer je onderscheid te maken tussen de geluiden waarop je je aandacht richt en de ruis daaromheen.